Rekrutacja do żłobka i przedszkola Nasza Bajka na Bezrzeczu

May 22, 2020 10:08 - Usługi dla dzieci - Szczecin
800.00 zł
  • img
Szczegóły ogłoszenia
Szanowni Państwo,

Z radością informujemy, że jesteśmy w trakcie prowadzenia rekrutacji na rok szkolny 2020 / 2021, do naszej nowej placówki, która mieścić się będzie na granicy Bezrzecza i Wołczkowa. Docelowo pod naszą opieką znajdą się w niej dwie grupy żłobkowe i cztery grupy przedszkolne.

W całkowicie nowym budynku otoczonym pięknym zielonym ogrodem, zapewnimy dzieciom m.in. zajęcia sportowe czy językowe. W związku z tym, że do placówki przyjmowane są również dzieci wymagające wczesnego wspomagania rozwoju, została ona wyposażona w bogate zaplecze terapeutyczne, pozwalające na przeprowadzenie różnego typu terapii (muzykoterapia, integracja sensoryczna, terapia ręki i nie tylko).

Istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (VIII Osi Priorytetowej – Edukacja, Działanie 8.1 Upowszechniane edukacji przedszkolnej oraz VI Osi Priorytetowej – Rynek Pracy, Działanie 6.06 Program zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3). Szczegóły dotyczące możliwości skorzystania z dofinansowania dostępne są w informacjach związanych z rekrutacją dla poszczególnych grup wiekowych.

Miesięczny koszt pobytu dziecka zarówno w żłobku jak i przedszkolu to 800 ,- (tyle płaci rodzic). Wszystkie pozostałe koszty finansowane są środkami z projektów.

Wszystkie dzieci w żłobku mają zapewnioną pełną opiekę pielęgnacyjną i całodniowe wyżywienie. Ponadto dzieci biorą udział w codziennych zabawach i różnorodnych zajęciach z elementami edukacji (ruchowych, plastycznych, muzycznych). Działania te organizowane są z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka. Mają one na celu harmonijny rozwój psychosomatyczny adekwatny do wieku, a także zaspakajają naturalną potrzebę kontaktów społecznych z pełnym poszanowaniem zasad obowiązujących w grupie rówieśniczej. Zajęcia te odbywają się zarówno w budynku jak i ogrodzie.

Wszystkie dzieci w przedszkolu mają zapewnioną opiekę i całodniowe wyżywienie. Ponadto biorą udział w różnorodnych zajęciach i zabawach mających na celu pełną realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. W ramach całodziennych oddziaływań wychowawczo – edukacyjnych dzieci uczestniczą w zajęciach muzyczno-rytmicznych, nauce dwóch języków obcych (nowożytnych) , a także w innych zajęciach rozwijających zainteresowania i predyspozycje dziecka takich jak: zajęcia taneczne, twórcze zajęcia plastyczne, ogólnorozwojowych zajęciach z elementami gimnastyki korekcyjnej. Natomiast dzieci mające trudności lub dysfunkcje rozwojowe, w ramach zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, mają zapewnioną indywidualną rehabilitację ruchową, indywidualną terapię reki, trening umiejętności społecznych, integrację sensoryczną, terapię logopedyczną, muzykoterapię. Przewidujemy również udział dzieci w atrakcjach organizowanych systematycznie na terenie placówki, a także poza nią, takich jak koncerty muzyczne, przedstawienia teatralne, pokazy, warsztaty.

Rekrutacja dotyczy dzieci w wieku 1-6 lat.
102
Ponad 100 portali ogłoszeniowych w całej Polsce
2 minuty
Tylko tyle czasu potrzebujesz aby dodać do nich swoje ogłoszenie
18 zł
A jedynie tyle zapłacisz za oszczędność swojego czasu
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej o nich dowiesz się w naszej polityce prywatności.